راز درمان


کرم کالندیت- ای

Calendite E 3d


 

گیاه همیشه بهار یکی از بهترین داروهای گیاهی در درمان التهابات پوستی بشمار می‌رود و می‌تواند التهاب پوست را به هر علتی که پدید آمده باشد از قبیل عفونت، ضایعات فیزیکی یا تحریکات بهبودی کامل بخشد(۱). فرآورده های داروئی این گیاه التیام اولسرهای پوستی و زخمهائی که به کندی التیام می‌یابند را سرعت می‌بخشد(۲). اثرضد التهاب، ضد میـکروبی و ضدویروسی برای گیاه همیشه بهار و اکیناسه گزارش شده است(۳). عصاره گیاه اکیناسه قادر به مهار آنزیم سیکلواکسی ژناز و ۵- لیپواکسی ژناز بوده و مجموعا" سنتز پروستاگلاندین‌های التهاب زا و لوکوترین ها را مهار می‌سازد. اکیناسین یک ترکیب پلی ساکاریدی اکیناسه است که به طور تجربی به عنوان آنتاگونیست هیالورونیداز شناخته شده است. اثر التیام بخش مستند اکیناسه را به اکیناسین نسبت می‌دهند. علت آن مهار آنزیم هیالورونیداز است. مجموعه اکیناسه و همیشه بهار (کالندیت– ای) نیز به طور سینرژیستیک التهابات پــوستی را برطرف و در التیامزخمها بسیار موثر می‌باشد


موارد مصرف:کمک به بهبود التهابات، زخم و آبسه‌های پوستی، سوختگی، التیام زخم، زخم بستر ، سوختگی پای نوزاد و شقاق سینه مادران شیرده 

دستور مصرف:روزانه ۳-۲ مرتبه بر روی پوست مالیده شود.

موارد منع مصرف:

در افراد حساس به فرآورده های گیاهی با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی: گزارش نشده است .
مصرف در دوران بارداری و شیردهی: محدودیتی وجود ندارد.

اجزای فراورده:مواد بکار رفته در هر ده گرم کرم کالندیت– ای عبارتنداز: ۱- عصاره هیدروالکلی گلهای تازه گیاه همیشه بهار یک گرم ۲- عصاره هیدروالکلی اکیناسه آنگوستی فولیا ۱/۱ گرم

مواد موثره:گیاه همیشه ‌بهار عبارتنداز: گلیکوزیدهای فلاونول، استرولها و الکل های پنتاسیکلیک مانند فارادول مواد موثره در گیاه اکیناسه عبارتنداز: گلیکوزیدهای اکیناکوزید، آلـکـالوئیدها، آمیدها، الکیل آمیدها، اکیناسئین، پلی ساکاریدها، اکیناسین و فلاونوئیدها.

گیاه همیشه بهار

راز درمان