روغن بادام شیرین خاصیت تنظیم کننده سیستم گوارش دارد.

☘️در رژیم آش شیرینی ، نان ، میوه های شیرین ممنوع ، شیرینی  ممنوع، لبنیات بجز کره و ماست ترش محلی  ممنوع میباشد.

☘️بعد از مصرف 3 الی 4 وعده آش سبزیجات همراه با روغن بادام شیرین و تخم کتان مصرف شود.

☘️در آش از تمبر هندی حتما به دلیل خاصیت ضد باکتری استفاده شود.

☘️ حتما در این یک هفته روزی 3 بار تنقیه با روغن زیتون گرم استفاده شود.

☘️ ژل گل پنیرک برای تنقیه بسیار مناسب است.

☘️در این یک هفته نباید ملین دیگری مصرف شود بجز ملین حجمی . 

☘️افرادی که مزاج سردی دارند خاکشیر بهمراه شکر سرخ روزی چند بار مصرف شود و افرادی که مزاج گرمی دارند اسبرزه مصرف شود.

☘️در این آش می توان از برنج قهوه ای بهمراه آبکشی مصرف شود .

☘️جهت درمان سندرم روده تحریک پذیر از آنغوزه مصرف شود.البته آنغوزه بسیار بد بو می باشد که همراه مواد دیگری می توان مصرف شود.

☘️در این یک هفته مصرف شکر ممنوع میباشد.