افراد دارای فشار خون بالا یا دیابت از پوشیدن کفش و لباس های بسیار تنگ خودداری کنند


 زیرا باعث افزایش فشار خون و حتی بروز زخم پای دیابتی در مبتلایان می شود.

عبدالله جمشیدی