🔴🔔علایم غلبه خلط دم

🔴پری رگها و پری نبض

🔴 سر درد و احساس سنگینی سر

🔴 سرخی چشم‌ها در صورت و بدن

🔴 ایجاد دمل و جوش و بثورات پوستی و خارش (بیشتر در تنه و کتف)

🔴زیاد شدن خواب

🔴احساس کسالت و خمیازه

🔴 احساس مزه شیرین در دهان

🔴 خون ریزی لثه و بینی 

🔴 خارش محل حجامت و فصد قبلی

🔴 افزایش فشار خون