گیاه درمانی راز درمان

درمان زخم بستر :👈🏾 مالیدن ترکیبی از ۲ واحد عسل + ۵ واحد روغن زیتون