عرق آویشن


مسکن – ضد سرماخوردگی – مقوی معده – معالج بیماریهای قارچی پوست – ضد ورم بینی وگلو.


2


عرق اسطو خودوس


تقویت کننده اعصاب – معالج برونشیت وزکام – پایین آورنده تب ونیروبخش – ضد تشنج وصرع درمان بیماریهای عصبی.


3

عرق بید


درمان تب های شدید ودردهای تناسلی – زردی پوست (یرقان) – تصفیه خون.


4


عرق بهارنارنج


تقویت کننده مغز واعصاب – نشاط آور- تقویت قلب.


5


عرق بادرنجبویه


ضد خستگیهای روحی – استفراغ های دوران بارداری – برونشیت وتشنج – ضد قلنج – درمان دل پیچه.


6


عرق بومادران


ضد ورم روده ومعده – ضد روماتیسم ونقرس – رفع اختلالات قاعدگی ودرد دوران قاعدگی.


7


عرق بیدمشک


تقویت کننده فلب – رفع ناراحتیهای اعصاب – ضد تپش قلب.

8


عرق پونه


ضد سیاه سرفه وگریپ – خلط آور- بادشکن – قابض – بازکننده عروق – ضد عفونی کننده .

چهارعرق سرد


تب بر- خنک – تقویت کننده معده.


10


چهارعرق گرم


تقویت کننده معده – مفید برای هضم غذا – رفع ناراحتی های روده .


11


عرق چهل گیاه


تقویت کننده معده – کمک به هضم غذا – بادشکن – ضد سردی – ضد تهوع واستفراغ .


12


عرق خارخاسک


مدر قوی – رفع سنگ کلیه ومثانه – کیسه صفرا- تصفیه خون. 


13


عرق خارشتر


ضد عفونت مجاری ادراری – سنگ شکن – مدرقوی – ضد سیاه سرفه.


14


عرق رازیانه


معطر کننده – محرک – بادشکن – مدروقاعده آور- درمان بواسیر ونقرس – ازدیاد شیر مادران .


15


عرق زنیان


ضد نفخ معده – ضد ترشی معده – ضد عفونت – ضد انگل – بادشکن – درمان عوارض بعد از ترک اعتیاد.


16


عرق زیره


ضد چاقی – تصفیه کننده خون – ضد هیستری وتشنج – افزایش شیر مادران – بادشکن – هضم کننده غذا – کاهنده چربی خون.


17


سرکه سیب


لاغر کننده – مکمل غذا


18

عرق سنبل الطیب


خواب آور- مسکن – تقویت قلب – اشتها آور.


19


عرق شاتره


ضد خارشهای پوستی – صفرا بر- تقویت کبد – نشاط آور- ضد نفخ – اشتها آور.


20


عرق شنبلیله


ضد قند – تقویت قوای جنسی – نیرو بخش.


21

عرق شیرین بیان


درمان قاطع زخم معده واثنی عشر- ضد سرفه – صفرا بر. 


22


عرق شوید


ضد چربی خون – جهت پایین آوردن کلسترول – ازدیاد شیر مادران – درمان لاغری


23

عرق کاسنی


مفید برای کبد – ضد جوش – ضد خارش – تصفیه کننده خون – کاهنده چربی .


24


عرق کیالک


تصفیه کننده خون – جلوگیری ازعواقب سعت کلسترول – جلوگیری ازتنگ شدن رگها.


25


عرق گزنه


اثر قاطع دررفع بیماریهای پوستی وجلدی – ضد چربی وقند خون – ضد خون ریزی – بازکننده عروق – مدر.


26


عرق گلبهار


مفید برای لطافت پوست دست وصورت – مقوی معده


عرق مریم گلی


ضد دیابت – ضد رماتیسم واسهال – ضد سینوزیت – ضد انگل – ضد نفخ .

عرق مخلصه


ملین – مقوی – دفع سموم – ضد قولنج – پاد زهر قوی مفید برای ناراحتیهای کمرو مفاصل عضلانی – تقویت معده .


عرق مورد


ضد خون ریزی – قابض روده – درمان اسهال وبواسیر- تقویت رشد مو- ضد آفت .


عرق نعنا

ضد دل درد – دلپیچه – ضد نفخ – بادشکن – تقویت کننده معده کودکان


31

عرق یونجه

چاق کننده – نیروبخش – معالج رعشه وناراحتی های عصبی – تصفیه خون