راز درمان

❶تورم پاها←مشکل تیروئید،قلب یا کلیه

❷انگشت حلقه بلند←خطر آرتروز

❸هوس خوردن یخ←فقر آهن

❹چین و چروک←فشارخون

❺بوی بد دهان←التهاب لثه

❻ادرار تیره←مشکل کلیه

❼مدفوع سیاه←زخم معده