راز درمان


چشم : سلطان بدن است اگر چشمتان در اثر آفتاب زدگی،قرمز و ناراحت شده است کمی خرفه را در آب جوش بیاندازید و تا گرم است آن را  در آورده وبه صورت ضماد روی چشم ناراحت و قرمز خود نگه دارید ویا گیاه گل گندم را در آب جوش بیاندازید و سپس بر روی چشمان خود ضماد کنید یا از دم کرده آن برای شستن چشمان ناراحت خود استفاده کنید.

راز درمان