🍮پودر گیاهی  بدن سازی 


👈🏾تخم شربتی، تخم کتان، کنجاله بادام و مقداری لوبیا و پودر شکلات را آسیاب کنید.و به عنوان جایگزین شیمیایی نوش جان کنید