راز درمان


🔴بجای خوردن شربت معده آلومینیوم_ام_جی یاقرص رانیتیدین میتونید چند قاشق عرق پونه_کوهی یا دمکرده آنرا میل کنید


♦️کمتراز 5دقیقه رفلاکس_معده«ترش کردن معده»خوب میشه