تسکین و بهبود آفتاب_سوختگی


♦️خمیر حاصل از زردچوبه و ژل آلوئه‌ورا باعث التیام و تسکین سوختگی می‌شود و خیلی زود انواع سوختگی ناشی از آفتاب_سوختگی را تسکین می‌بخشد