💦علائم غلبه خلط بلغم

💧 سفیدی رنگ پوست


💧نرمی و سردی پوست


💧کندی حواس


💧 زیادشدن خواب


💧مدفوع بدبو


💧فراموشی و کند فهمی


💧ترشحات پشت حلق و بلغمی و سرفه زیاد


💧 ضعف هضم و آروغ ترش زدن


💧 افزایش آب دهان


💧 افزایش اشتها


💧تجمع چربی شکمی


💧عدم تشنگی


💧 ادرار سفیدرنگ


💧احساس کسلی و بی حالی