🌑علائم غلبه خلط سودا:


● لاغری وخشکی وسفتی پوست


● دو نیم شدن انتهای موهای سر (موخوره)


● سوزش سر دل


● اشتهای کاذب (گرسنگی زودرس)


● سیاه وتیره شدن رنگ پوست بخصوص تیرگی زیر چشم


● فکر وخیال زیاد (وسواس)


● خواب سبک و پریدن مکرر از خواب


● اضطراب و تشویش خاطر (افسردگی)


● سیری زود رس