🌑تشخیص مزاج سودا


👈🏾اغلب افرادی هستند لاغر با استخوانهای نازک و کشیده. پوست سوداوی ها خشک و رنگ آن از حالت سفید تا سبزه و تیره متغیر است. موی بدن سوداوئی ها کم است و موی سرشان به علت سردی و خشکی زودتر دچار سفیدی یا حالت گندمگون می‌شود. نبض آن‌ها تقریباً کند اما سفت و باریک است. در لمس بدنشان سرد و خشک و پوستشان سفت است. بینی آنان خشک است. خواب کم دارند. تحمل هوای سرد را ندارند و در هوای گرم و فصل بهار راحت‌ترند. در فصل پاییز خیلی اذیت می‌شوند. تمایل به خوردن شیرینی و گرمی‌ها دارد. این‌ها افراد دقیق و منظم، دور اندیش و محاسبه گر هستند و محتاط می‌باشند...