چطوری سردرد میگرنی رو درمان کنیم؟

هر زمان میگرن گرفتید، دستاتون رو در آب یخ فرو کنید و چندبار «باز و بسته» کنید، دیگه از سردرد خبری نیست!