برطرف کننده خارش، سوزش و التهاب پوست ناشی از گزیدگی حشرات و خراش پوستی

دستور مصرف: بزرگسالان و کودکان بزرگتر از ۲سال روزی ۴-۳ بار به موضع مالیده شود. کودکان زیر ۲ سال با نظر پزشک معالج.


عوارض جانبی:

استعمال بیش از حد و مقادیر زیاد روی پوست ممکن است در بعضی موارد موجب تحریکات پوستی شود.

موارد منع مصرف و نکات قابل توصیه:

در موقع مصرف لوسیون از تماس آن با چشم اجتناب شود. در صورتی که علائم خارش و سوزش بهبود نیافت، یا اینکه پس از مصرف دوباره عود نمود، از مصرف آن خودداری و به پزشک مراجعه گردد.


اجزای فراورده : 

کامفر ۰/۵

منتول ۰/۵

ستیل الکل، اسید استئاریک، پارافین و آب

مواد موثره:

مواد تشکیل دهنده روغن کامفر که از درخت کامفر استخراج می شود عبارتند از: سافرول، اوژنول، ترپینول، پی نن، بورنئول، اسید کامفروسولفونیک، منتول یا اسانس نعناع مهمترین ماده تشکیل دهنده گیاه نعناع است.

منابع:

۱.Chevallier A. The Encyclopedia of Medicinal Plant, Dorling Kindersley, London, ۱۹۹۶ .

۲.Bown D. Encyclopedia of Herbs and their uses . Dorling Kindersley , London ۱۹۹۵ .

۳.Hania. M.M. Topical Medicine for Treatment of the musculoskeletal Int. J chem. Tech.
Res vol۲ No.۱, ۷۰۰ – ۷۰۵, ۲۰۱۰ .

۴.Bromm B. et al. Effect of Menthol and cold on histamine – induced itch and skin reactions in man. Neuroscience Letter,۱۸۷:۱۵۷ – ۱۶۰ , ۱۹۹۵ .