قرص مدریک..

ضد عفونی کننده مجاری ادرار و پیشاب آور ملایم


ضد عفونی کننده مجاری ادرار و پیشاب آور ملایم

دستور مصرف:

در بزرگسالان روزی ۴-۲ قرص مصرف شود.


عوارض جانبی:در صورت مصرف صحیح و طبق مقادیر درمانی فاقد عوارض جانبی می باشد.


اجزای فراورده: هر قرص محتوی عصاره خشک اندام هوائی گیاه دم اسب به مقدار ۳۳۲-۲۹۴ میلی گرم


مواد موثره: مواد معدنی، اسیدهای سیلیسیک و سیلیکاتهای پتاسیم، آلومینیوم و منگنز، فلاونوئیدها و گلیکوزیدهای کوئرستین

منابع:۱. Equisetum Arvense ، Horsetail:PDR For Herbal Medicines ; Medical Economics Company. Montvale ، New Jersey، pp ۸۳۰ ،)۱۹۹۸( .

۲.Muangman V ، et al .;The usage of Andrographis paniculate following Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy. J.Med Assoc . of Theiland (۱۹۹۵), ۷۸ ( ۶) :۳۱۰-۳۱۳.
۳.Perez – Gutierrez – RM، et al.: Diuretic activity of Mexican equisetum. J.Ethnopharmacol ; (۱۹۸۵) ; ۱۴، ۲۶۹ - ۲۷۲.
۴.Bradley ، P.R.(ed.) British Herbal Compendium. Vol ۱. Bournemouth ; British Herbal Medicine Association (۱۹۹۲).
۵.Grases F . Melero G ، et al.; Urolithiasis and phytotherapy. International Urology and Nephrology، (۱۹۹۴) ; ۲۶ ( ۵) : ۵۰۷- ۵۱۱.