بالنگ تقویت کننده قلب،مغز و دستگاه گوارش و نشاط آور بوده و برای معده های ضعیف مناسب است.