✍🏾مزاج صوت و نوا:🎸🎷🎼🎤🎻🎬🎹🎼


🎼موسیقیهای نشاط‌بخش=👈🏾 مزاج گرم 

🎼موسیقیهایی که موجب ایجاد حس یاس و غم در شنونده می‌شوند=👈🏾 دارای مزاج سرد هستند.

🎼نوای آیات قرآن کریم  =👈🏾طبیعتی معتدل برای شنونده 

🎼صوت دلنشین طبیعت =👈🏾 گرمی به شنونده منتقل میکند

 🎼موسیقی سنتی ایران است =👈🏾 گرما را به شنونده منتقل می‌کنند.

🎼موسیقی های پاپ موسیقیهای جدید به دلیل بی‌نظمی = 👈🏾طبیعت سرد